menu
Mospilan 20 SP to niezawodny sposób na stonkę ziemniaczaną
stonka ziemniaczana
Stonka ziemniaczana to główny winowajca szkód w uprawach ziemniaka. Zarówno larwy, jak i owady dorosłe, zjadają zielone części rośliny, pozostawiając jedynie łodygi i ogonki liściowe. Ten typ żerowania nazywamy gołożerem. Główne niebezpieczeństwo ze strony stonki polega na jej wielkiej płodności i żarłoczności. Intensywne żerowanie tego gatunku wpływa negatywnie nie tylko na wielkość plonu, ale również na jego jakość. Stąd niezwykle istotny jest wybór skutecznego insektycydu, takiego jak Mospilan 20 SP.

Dlaczego warto stosować Mospilan w uprawie ziemniaka?

Skuteczny
Zwalcza wszystkie stadia larwalne oraz osobniki dorosłe stonki ziemniaczanej niezależnie od temperatury.
Długotrwały efekt
Zapewnia ochronę przez cały okres nalotów chrząszczy stonki na plantacje.
Szybki
Działa natychmiast po zastosowaniu, szybko przemieszcza się w sokach roślinnych, chroniąc wszystkie części zielone roślin.
Bezpieczny
Posiada najlepszy profil bezpieczeństwa dla owadów zapylających i innych organizmów pożytecznych.
Czy wiesz, że...
Mospilan 20 SP doskonale zwalcza stonkę ziemniaczaną. Acetamipryd w formulacji SP to 100% skuteczności w zwalczaniu larw stonki ziemniaczanej w stadium od L1 do L4 oraz chrząszczy.

Mospilan 20 SP to efektywne działanie

Na szkodnika
Działa kontaktowo oraz żołądkowo.
W roślinie
Działa powierzchniowo, wgłębnie oraz systemicznie.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Badania przeprowadzone w 2017 r. przez IOR-PIB w Poznaniu potwierdzają 100% skuteczności Mospilanu 20 SP w zwalczaniu wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej.
Zakres śmiertelności szkodników po zastosowaniu wybranej substancji czynnej* (%)
Zakres śmiertelności szkodników po zastosowaniu wybranej substancji czynnej
Okres karencji: 3 dni
* Badania przeprowadzone w 2017 r. przez IOR-PIB w Poznaniu potwierdzają 100% skuteczności Mospilanu 20 SP w zwalczaniu wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej.

Terminarz zabiegów

Najdotkliwsze szkody w uprawie ziemniaka powstają, gdy większość znajdujących się na roślinach larw jest w fazie L4. Larwy L4 zjadają ok. 75% pokarmu pochłanianego przez wszystkie stadia. Zwalczanie stonki należy zatem przeprowadzać, zanim dojdzie do masowego pojawu larw w stadium L4.
Terminarz zabiegów

Aktualne promocje