menu
Zaufanie tysięcy rolników i sadowników oraz miliony chronionych hektarów upraw to efekt unikatowych właściwości Mospilanu 20 SP i konkretnych korzyści dla jego użytkowników. To one sprawiają, że Mospilan jest numerem 1 wśród insektycydów w Polsce*.
* Lider rynku insektycydów w Polsce wg badań Kleffmann 2015, 2016, 2017 i 2018.
Niezawodna
substancja czynna
Jedyny oryginalny japoński acetamipryd w sprawdzonej formulacji SP, która gwarantuje skuteczne działanie.
Szerokie
spektrum działania
Insektycyd z najszerszym na rynku zakresem zastosowań na etykiecie: ponad 280 w 60 uprawach.
10 lat
wiarygodnych badań
Skuteczność potwierdzona blisko 300 doświadczeniami, na ponad 10 000 poletkach doświadczalnych.
Najlepszy profil
bezpieczeństwa
Insektycyd dopuszczony do Integrowanej Produkcji (IP), przebadany pod kątem bezpieczeństwa dla owadów zapylających.
Wygoda
stosowania
Jedyny na rynku insektycyd w innowacyjnych i przyjaznych dla użytkownika woreczkach wodnorozpuszczalnych.
4 lata
ważności
Długi okres ważności preparatu gwarantowany dzięki najwyższej stabilności formulacji SP.

Insektycyd nr 1 na rynku*

Pozycja Mospilanu w poszczególnych uprawach**
* Lider rynku insektycydów w Polsce wg badań Kleffmann 2015, 2016 i 2017.
** Wg badań Kleffmann 2017.

Sprawdzona formulacja SP

Badania przeprowadzone przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu w 2017 r.* na różnych formulacjach acetamiprydu (oryginalnej SP i generycznych SE i SL) nie pozostawiają złudzeń.
Stwierdzono duże rozbieżności w przypadku właściwości fizycznych, czyli takich, które znacząco wpływają na jakość aplikowanej cieczy roboczej, na korzyść formulacji SP. Największe różnice pomiędzy badanymi formulacjami zauważono przy napięciu powierzchniowym, rozlaniu kropel i samej aplikacji testowanych środków.
Napięcie powierzchniowe a rozlanie kropli
Woda
Acetamipryd SP
Acetamipryd SL
Acetamipryd SE
Należy pamiętać, że wysokie napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej powoduje, że tylko nieliczne krople zatrzymują się na opryskiwanej powierzchni. Wpływa to na obniżenie skuteczności zabiegu, ponieważ krople nie pokrywają równomiernie blaszki liściowej.
* Badania IOR-PIB wykonane w Zakładzie Herbologii i Techniki Ochrony Roślin w 2017 r. i zaprezentowane podczas 58. Sesji Naukowej IOR-PIB.

Parametry fizyczne keyboard_arrow_down

Nazwa preparatu Dawka
[l, kg/ha]
Nazwa preparatu Dawka
[l, kg/ha]
Właściwości fizykochemiczne cieczy
Rozlanie 2 μl (objętość) mm2 Napięcie powierzchniowe (statyczne) mN/m
A B
Mospilan 20 SP 0,25 kg - - 4,77 35,5
Mospilan 20 SP 0,25 kg Slippa 0,1 l 18,97 27,4
Acetamipryd 200 SE 0,25 l - - 4,94 45,2
Acetamipryd 200 SE 0,25 l Slippa 0,1 l 6,92 26,9
Acetamipryd 200 SL 0,25 l - - 3,12 52,4
Acetamipryd 200 SL 0,25 l Slippa 0,1 l 8,62 26,9
Duża różnica między preparatem aplikowanym samodzielnie a preparatem stosowanym wraz z adiuwantem.
Parametry Mospilanu 20 SP zawierającego acetamipryd w formulacji SP zapewniają dobre rozlanie się kropli cieczy, gwarantując doskonałe zwilżenie powierzchni liścia. To z kolei powoduje wzrost retencji, zatrzymywania się kropel na roślinach i ułatwia wnikanie środka ochrony roślin do rośliny.

Zobacz wyniki badań keyboard_arrow_down

Różnice w stopniu pokrycia
Oryginał Generyk
Ciecz użytkowa Ciecz użytkowa Ciecz użytkowa
Rozpylacze Rozpylacze Rozpylacze
XR 110 02 AIXR 10 02 Różnica XR 110 02 AIXR 10 02 Różnica XR 110 02 AIXR 10 02 Różnica
Mospilan 20 SP (0,25 kg) Acetamipryd 200 SE (0,25 l) Acetamipryd 200 SL (0,25 l)
33,53% 40,20% 36,79% 31,92% 34,29% 35,15%
6,67 % -4,87 % 0,86%
Mospilan 20 SP (0,25 kg) + Slippa (0,1 l) Acetamipryd 200 SE (0,25 l) + Slippa (0,1 l) Acetamipryd 200 SL (0,25 l) + Slippa (0,1 l)
40,35% 41,05% 52,03% 45,25% 49,71% 55,74%
0,70 % -6,78 % 6,03%
Do oceny właściwości fizycznych różnych formulacji acetamiprydu wykorzystano papierki wodoczułe, które służą do kontroli pokrycia roślin środkiem ochrony. Zastosowano dwa typy rozpylaczy: drobno- i grubokroplisty. Wszystkie formulacje (oryginalna – 20 SP oraz generyczne – 200 SE i 200 SL) były badane w mieszaninie z adiuwantem oraz bez jego użycia.
W doświadczeniu wystąpiły duże różnice w stopniu pokrycia papierków wodoczułych. Największe różnice dla cieczy użytkowych odnotowano w przypadku formulacji generycznych (200 SE i 200 SL) aplikowanych solo oraz stosowanych z adiuwantem. W praktyce oznacza to, że pokrycie liści roślin cieczą roboczą może być obniżone w przypadku formulacji generycznych, a także w sytuacji złego doboru adiuwanta w zależności od formulacji.
Wniosek jest jeden – formulacja ma wpływ na skuteczność działania!
W przypadku zastosowania innej formulacji niż SP (oryginał) nie mamy pewności, czy zamiennik działa skutecznie lub czy jego działanie nie jest obniżone (np. poprzez dodatek adiuwanta, który może spowodować niepożądany spływ cieczy z powierzchni opryskiwanych roślin). Wobec tego warto stawiać na oryginalne produkty, które gwarantują skuteczność działania i pewny efekt. Przy stosowaniu zamienników tej pewności już nie ma.

Efektywny mechanizm Long Action+

Mechanizm LA+ (long action+; po pol.: długie działanie+) zastosowany w Mospilan 20 SP zapewnia wysoką skuteczność zwalczania szkodników dzięki wydłużonemu okresowi ich kontaktu z produktem. Polega on na paraliżowaniu układu nerwowego agrofagów, co prowadzi do zaprzestania żerowania, a w konsekwencji do ich śmierci.
Bezpośrednio po użyciu preparatu Mospilan 20 SP szkodniki przestają żerować, ich śmierć następuje natomiast po kilku godzinach. Dlatego skuteczność Mospilanu 20 SP należy oceniać po pewnym czasie od zastosowania. Badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu potwierdzają długotrwały i skuteczny mechanizm LA+ działania Mospilanu 20 SP.
Mechanizm knock down
Coraz częściej obserwuje się podwyższenie odporności szkodników na mechanizm knock down. Nawet 10–20-krotne w przypadku słodyszka rzepakowego. Dotyczy to głównie pyretroidów. W efekcie, zamiast ginąć, odporne osobniki po krótkim czasie mijającego paraliżu nadal żerują.
Mechanizm slow down (long action+)
Działanie Mospilanu 20 SP oparte jest na mechanizmie slow down (long action+). Intoksykacja trwa dłużej, ale prowadzi do całkowitego zaprzestania żerowania i śmierci szkodnika.

Skuteczność potwierdzona badaniami

W ostatnich 10 latach firma Sumi Agro przeprowadziła w Polsce blisko 300 doświadczeń*, które potwierdzają wysoką skuteczność produktu Mospilan 20 SP w zwalczaniu szkodników rzepaku, upraw ogrodniczych, leśnych i innych. Na te doświadczenia składa się ok. 2500 różnych kombinacji przetestowanych na 10 tys. poletek doświadczalnych.
* Wszystkie doświadczenia zostały wykonane w standardzie rejestracyjnym, z uwzględnieniem odpowiednich metodyk EPPO.
Do dziś Mospilan 20 SP jest wysoce skuteczny w zwalczaniu słodyszka rzepakowego i innych szkodników
Substancja czynna Badany gatunek
Słodyszek
rzepakowy
Chowacz podobnik Mszyca brzoskwiniowa Stonka ziemniaczana
Acetamipryd SP
(Mospilan 20 SP)
90–99 90–95 95–100 100
Badanie IOR-PIB 2017. Zakres śmiertelności owadów przy zalecanych dawkach dla różnych populacjach z terenu Polski (w %).

Najlepszy profil bezpieczeństwa dla zapylaczy

Wielokrotnie przebadany pod kątem bezpieczeństwa dla pszczół
Od 2010 r. prowadzimy ciągłe badania wpływu insektycydów na pożyteczne zapylacze. Troska o ich dobro wpisana jest w strategię naszej firmy. Wieloletnie badania dowodzą, że Mospilan 20 SP, na tle innych insektycydów, charakteryzuje najlepszy profil bezpieczeństwa dla owadów zapylających. Według Instytutu Ochrony Środowiska – PIB (2013 r.) Mospilan 20 SP nie stwarza zagrożenia podczas stosowania w okresie aktywności pszczół oraz w czasie kwitnienia roślin lub chwastów. Jednak zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin zalecamy stosować środek po oblocie pszczół i innych owadów zapylających.
Więcej o zapylaczach keyboard_arrow_right

Wygoda i bezpieczeństwo stosowania

Dostępny w formie wygodnych woreczków wodnorozpuszczalnych
Mospilan 20 SP jako jedyny insektycyd dostępny jest w formie woreczków wodnorozpuszczalnych. Takie opakowanie zapobiega pyleniu środka podczas przygotowywania cieczy roboczej, zwiększając tym samym bezpieczeństwo pracy i wygodę aplikacji.
Zobacz film keyboard_arrow_right
Produkt dostępny w opakowaniach:
20 g, 40 g, 80 g, 125 g, 200 g, 3×200 g,
5×200 g, 6×200 g, 9×200 g, 12×200 g

Aktualne promocje